facebookgoogle-plusinstagramlinkedinmarkerpinteresttwitter

Samenwerking Sportwerk Vlaanderen en Mensana

Sportwerk Vlaanderen en Mensana bieden succesformule voor gezondheidsbeleid in bedrijven

Om het absenteïsme binnen Vlaamse bedrijven te doen dalen en langer werken voor elke Vlaming haalbaar te maken, zet Vlaanderen volop in op werkbaar werk. Dit gebeurt onder andere door sensibiliseringscampagnes en het introduceren van een gezondheidsbeleid in bedrijven. Sportwerk Vlaanderen en Mensana slaan de handen in elkaar en doen er nog een schepje bovenop. Samen creëerden ze dé succesformule voor een medisch verantwoord gezondheidsbeleid in bedrijven.

Mensana is een sportmedisch centrum gespecialiseerd in het screenen, adviseren en begeleiden van iedereen die wil bewegen of al aan sport doet. Beginnende, recreatieve of topsporters, maar ook sportclubs en bedrijven kunnen op onze sportmedische expertise beroep doen voor het sportmedisch screenen van medewerkers of atleten. Sportwerk Vlaanderen heeft als doelstelling de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen en Brussel te ondersteunen en te bevorderen.

Mensana en Sportwerk Vlaanderen bundelen hun krachten  en engageren zich samen om de Vlaamse werknemers aan het bewegen te krijgen en een blijvende mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij de Vlaamse bedrijven. Bovendien kunnen met behulp van de medische screening ook medische problemen voortijdig gedetecteerd worden. We streven naar “Samen gezonder ouder worden, bewegen en werken!”.

Die formule bestaat uit een combinatie van een degelijke medische screening en een daaruit volgend verantwoord sportief plan, op maat van het bedrijf. Deze succesformule biedt Vlaamse werkgevers de garantie dat een investering in het gezondheidsbeleid zijn vruchten zal afwerpen. Voor bedrijven is het enorm belangrijk om te investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Want gezonde medewerkers leiden tot een gezond bedrijf. Door medewerkers in beweging te brengen zullen ze productiever zijn en zal het ziekteverzuim dalen. Bovendien waarderen medewerkers dat hun werkgever niet alleen aandacht heeft voor prestaties, maar ook voor hun welzijn. Dit alles resulteert in een hogere werktevredenheid en meer werktevredenheid.

Officiële samenwerking

De samenwerking tussen Mensana en Sportwerk Vlaanderen kent reeds een lange traditie. Tot op heden is sport een domein dat gesubsidieerd werd vanuit de provincies. Mensana heeft reeds sinds 2003 een overeenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor het screenen en opvolgen van de fysieke conditie van de inwoners op het West-Vlaamse grondgebied. Voor de praktische uitwerking en ondersteuning van deze activiteiten kon Mensana rekenen op Sportwerk Vlaanderen (voorheen Vlabus). Door het overhevelen van Sport naar het Vlaamse niveau werd Sportwerk Vlaanderen uitgedaagd om het huidige beleid te herzien. Ook Mensana is sinds vorig jaar met de komst van een nieuw bestuur, een nieuw tijdperk ingegaan. Omwille van de complementariteit van beide organisaties was een nieuw samenwerkingsakkoord een logische stap. Deze samenwerking is een contractuele overeenkomst tussen Sportwerk Vlaanderen en Mensana om bedrijven te stimuleren een medisch verantwoord gezondheidsbeleid uit te rollen.  Beide organisaties hebben hun eigen missie en visie en behouden hun eigen identiteit. Ze blijven ook los van elkaar hun andere kernactiviteiten uitvoeren. Beide partners zijn er van overtuigd dat zij door het bundelen van hun krachten de Vlaamse bedrijven van een waardig gezondheidsbeleid kunnen voorzien, volledig op maat van het bedrijf.

 

 

 

 

Terug naar nieuws

Afbeelding nieuwsitem Samenwerking Sportwerk Vlaanderen en Mensana

Contacteer ons